Conditii de comercializare a biletelor de avion

CONDITII GENERALE DE REZERVARE – VANZARE A BILETELOR DE AVION  DE CATRE COMPANIA C&D PARTNER TOUR

 

Societatea Comerciala C&D PARTNER TRANSPORT SRL este o AGENTIE DE TURISM care are în obiectul de activitate rezervari – vanzari de bilete de avion pentru zboruri interne si internationale, direct sau prin agentii revanzatoare .

In vederea îndeplinirii acestor  servicii din obiectul sau de activitate, societatea este autorizata de catre companiile aeriene care efectueaza zborurile; ea actioneaza numai ca intermediar al acestor companii si se supune regulilor si restrictiilor comerciale impuse de catre companiile aeriene, în calitate de prestatori directi.

In continuare, vom denumi pe scurt :

Societatea Comerciala _____________ AGENTIA

Compania aeriana _________________COMPANIA

Clientul care rezerva si/sau cumpara biletul de avion _________PASAGERUL

Documentul în baza caruia se efectueaza zborul___________BILETUL DE AVION

Agentia revanzatoare ______________  REVANZATOR

Rezervarea – vanzarea biletelor de avion se face în urmatoarele conditii:

I. REZERVARI DE LOCURI

1.1. Rezervarile de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari, si/sau ale companiilor aeriene care permit accesul agentiei la baza de date a companiei si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa în favoarea potentialilor pasageri.
1.2. In functie de compania aeriana, rezervarile sunt gratuite sau contra-cost si se fac pana la 48h inainte datei de plecare.

1.3. Odata cu efectuarea rezervarii, pasagerul va primi de la agentie informatii referitoare la pretul de vanzare al biletului  (valabil la data rezervarii incluzand si taxele de aeroport, taxe combustibil,alte taxe similare, tarifele de servicii ale companiei C&D PARTNER TRANSPORT, precum si informatiile referitoare la conditii, restrictii si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat în baza respectivei rezervari.

Toate conditiile, regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele stabilite de compania aeriana, de politica de tarife de serviciu a companiei C&D PARTNER TRANSPORT, precum si de alti factori externi (de ex. obligatia detinerii vizei), independent de vointa agentiei.

II. EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITATI DE PLATA

2.1. Emiterea biletelor de avion rezervate si plata acestora se fac conform conditiilor stabilite de catre fiecare companie în parte.Agentia   informeaza pasagerul despre termenul pana la care rezervarea sa este valabila pentru  ca acesta sa se poata prezenta în termen pentru achitarea biletului si  a intra în posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricand de companie, situatie în care agentia va anunta pasagerul despre modificare, fara a putea fi însa facuta raspunzatoare în vreun fel de catre acesta pentru o eventuala anulare.
2.2. Raportul contractual între agentie si pasager apare în momentul în care pasagerul a achitat biletul de avion si a intrat în posesia acestuia. Inainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligatia sa se informeze la agentie despre toate conditiile si restrictiile aplicabile acelui bilet si sa citeasca prezentele conditii generale.

2.3. Pasagerul poate plati biletul de avion în LEI sau EUR, la cursul de schimb fata de EUR, utilizat de agentie în ziua respectiva.

III. PRETURILE BILETELOR DE AVION

3.1. Preturile biletelor de avion comercializate prin agentie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervari, taxe ale companiilor aeriene,  tarife speciale, tarif de serviciu al companiei C&D PARTNER TRANSPORT SRL, etc. In aceste conditii, fiecare zbor în parte presupune calcularea de catre agentul specializat al pretului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelasi zbor, cu aceeasi companie poate genera preturi diferite in functie de clasa de comfort sau de momentul emiterii biletului.

Data fiind multitudinea de preturi aplicabile biletelor de avion, acestea, ca si regulile aplicabile lor, nu pot fi afisate sau publicate. De asemenea, informatiile referitoare la reguli, care provin din comunicarile scrise sau transmise computerizat de catre  companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agentie, au un caracter continuu, modificarile pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate în vreun înscris.

3.2. Pretul de vanzare al biletului de avion este ferm dupa ce clientul l-a comandat si agentia a emis biletul, iar contravaloarea acestuia este inscrisa in factura fiscala emisa de agentie.

3.3. Pentru serviciile prestate, compania PARTNER TOURISM aplica Tarife de Serviciu diferite in functie de complexitatea serviciului respectiv si denumite pe scurt TS.

 

Valoare bilet, inclusiv taxe (mai putin TS care se aplica suplimentar)

 TS

 A.

pana in 200 EUR

minimum 15

 

201 - 800 EUR

Minimum 20

 

801 - 1200 EUR

Minimum 25

 

peste 1201 EUR

Minimum 30

 

RO intern

Minimum 10

B.

TS SPECIAL

 

1.

Reemitere

10

 

3.4. Biletele de avion emise de agentie sunt proprietatea I.A.T.A. – BSP Romania – în calitate de reprezentant al companiilor aeriene membre, încasarile aferente biletelor vandute se deconteaza catre I.A.T.A. BSP – Romania si/sau a companiilor aeriene care nu sunt membre I.A.T.A. – BSP Romania, drept pentru care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare despre modul în care a stabilit pretul unui bilet de avion decat de catre acest organism sau de catre compania pentru care a emis biletul.

3.5. Pretul biletului de avion include de regula taxele de aeroport, taxe combustibil, alte taxe similare si TS. Exista însa situatii, independente de vointa agentiei, în care,dupa emiterea biletului sau aparute ulterior datei de emitere a biletului,  pe parcursul calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe , care nu au fost percepute initial, situatie în care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.

IV. BILETUL DE AVION

4.1. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau conventia electronica în baza careia se efectueaza zborul. Biletul de avion este emis de agentie dar este proprietatea IATA/BSP sau a companiei aeriene pentru care a fost emis.

4.2. Conditiile contractului si informatiile înscrise pe biletul de avion (in forma scrisa sau cu acces electronic la acestea) completeaza prezentele conditii generale. Se considera ca pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat la cunostinta de toate aceste informatii.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Agentia este raspunzatoare de emiterea corecta a biletelor de avion si de informarea cu buna credinta a pasagerului asupra  conditiilor aplicabile biletului de avion vandut.

5.2. Informarea pasagerilor se va realiza prin afisarea la loc vizibil in agentie a prezentelor conditii generale de vanzare a biletelor de avion precum si prin prezentarea, la cererea expresa a pasagerului, a conditiilor speciale de transport ale companiei, aplicabile zborului in cauza, fara a fi nevoie de o semnatura a pasagerului care sa certifice ca a fost informat.

5.3. Pasagerul este obligat sa citeasca prezentele conditii generale afisate in agentie inainte de a cumpara biletul de avion. Biletul de avion odata cumparat se presupune ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate informatiile legate de biletul respectiv, el nemaiputand sa invoce ulterior necunoasterea acestora si sa pretinda eventuale despagubiri agentiei.

5.4. Pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcarea pentru zbor cu cel putin 1 ora si 30 min / 2 ore in sezon inainte de ora plecarii, pentru a i se putea intocmi formalitatile necesare.

5.5. Agentia nu este raspunzatoare si nu i se pot pretinde despagubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, in urmatoarele conditii:

- pasagerul nu s-a prezentat la timp la imbarcare(2 ore inainte de ora plecarii inscrisa pe bilet);

- pasagerul este refuzat la imbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinatie, viza falsa, pasaport cu interdictie, etc) sau in situatia unui refuz nejustificat al autoritatilor de a permite calatoria;

- Alte imprejurari sau cazuri de forta majora, pe care agentia nu le putea prevedea sau evita.

5.6. Agentia nu este raspunzatoare pentru intarzieri sau modificari de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului(ex - pierderi de bagaje), obligatii care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situatii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despagubi pasagerul in conformitate cu reglementarile internationale.

5.7. Pasagerul poate renunta la biletul de avion cumparat in orice moment, inainte de data plecarii. Indiferent de motivul renuntarii, regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe si TS.

Daca regulile companiei permit conditii de returnare mai avantajoase, agentia va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului, fara ca acestea sa afecteze retinerea TS.

5.8. Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz in parte. De regula, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania permite conditii mai avantajoase, agentia va aplica aceste conditii in favoarea pasagerului, aplicand TS pentru modificare conform politicii sale comerciale.

5.9. Pasagerul nu poate utiliza numai parti componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.

5.10. Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane.

5.11. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

5.12. In situatia in care pasagerul, din vina sa, utilizeaza doar partial zborurile inscrise in biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde despagubiri de nici un fel agentiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.

5.13. Pasagerul are obligatia sa se asigure ca este in regula din punct de vedere al tuturor formalitatilor necesare calatoriei( politie, vama, sanatate, pasaport, viza, etc), agentia neavand nici o raspundere in fata pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la imbarcare dintr-unul din aceste motive cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde despagubiri agentiei.

5.14. Agentia va informa de buna credinta pasagerul asupra formalitatilor necesare calatoriei solicitate, conform informatiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi facuta responsabila asupra veridicitatii acestor informatii si nici trasa la raspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar si nu are legatura cu serviciul de emitere a biletului de avion.
5.15. Agentia nu este raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului in timpul zborului sau datorita unor modificari de orar, intirzieri ale zborurilor, etc, imprejurari care se afla dincolo de controlul si vointa agentiei.

5.16. Datorita situatiei create prin cererile masive de azil politic sau ramanerile ilegale in tarile din Vest, autoritatile tuturor statelor, chiar in prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective in Romania, pot refuza fara explicatii sa permita trecerea frontierei, respectiv imbarcarea in avion a pasagerului. In astfel de situatii, agentiei nu i se pot solicita despagubiri, deoarece imposibilitatea efectuarii transportului se datoreaza faptei unui tert.

VI.  RECLAMATII

6.1. Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face în scris, în termen de max 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat, anexand toate documentele pe care le are si sunt relevante.

6.2. Reclamatiile care nu sunt facute în scris nu vor fi luate în considerare.

6.3. Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar solutia data va fi aceea data de compania aeriana, în calitate de proprietara a biletului.

Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie reclamatiei, în scris, în termen de 3 zile lucratoare de la primirea raspunsului de la companie. In situatia în care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene  care a efectuat zborul.
6.4. Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri.

6.5.  Orice reclamatie se va face de catre pasager în conformitate cu prezentele conditii generale de vanzare a biletelor de avion.

VII. NOI REGULI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA PE AEROPORTURI

Pentru a va proteja împotriva noilor amenintari cu explozibili lichizi, Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de reguli care restrictioneaza cantitatea de lichide pe care le puteti trece prin punctele de control de securitate. Aceste reguli se aplica la toti pasagerii care pleaca de pe aeroporturi din UE indiferent de destinatia acestora.

Aceasta înseamna ca la punctele de control de securitate se vor face verificari legate de substantele lichide pe care doriti sa le transportati, suplimentar fata de alte obiecte interzise. Totusi, noile reguli nu limiteaza cantitatea de lichide pe care le puteti cumpara din magazinele aflate dincolo de locul unde prezentati taloanele de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o companie aeriana din UE.
Noile reguli se aplica începand din 6 Noiembrie 2006, pe toate aerporturile din UE, precum si din Norvegia, Islanda si Elvetia, si sunt valabile pana la o înstiintare în prealabil cu toate modificarile prezente la aceasta data si cele viitoare.

 

CE ESTE NOU?

Cand împachetati

Vi se va permite sa luati doar cantitati mici de lichide în bagajul de mana. Aceste lichide trebuie sa fie în recipiente individuale de maximum 100 mililitri fiecare. Trebuie sa puneti aceste recipiente într-un ambalaj din material plastic transparent, care se poate reînchide, dar nu mai mult de un litru per pasager.

La aeroport

Pentru a veni în ajutorul operatorilor de control de securitate, trebuie:

• sa prezentati operatorului pentru examinare toate lichidele pe care le aveti, în punctele de control;

• sa dezbracati jacheta si/sau pardesiul. Acestea vor fi controlate separat;

• sa scoateti computerele portabile si alte echipamente electrice mari din bagajul de mana. Acestea vor fi scanate separat.

Lichidele includ:

• apa si alte bauturi, supe, siropuri

• creme, lotiuni si uleiuri

• parfumuri
• spray-uri
• geluri, inclusiv geluri de par si de baie

• continutul ambalajelor presurizate, inclusiv spuma de ras, alte spume si deodorante

• paste, inclusiv pasta de dinti

• amestecuri lichid-solide

• mascara
• orice alt articol cu consistenta similara

 

CE NU SE SCHIMBA

Dumneavoastra înca puteti:

• sa împachetati lichide în bagajele de cala – noile reguli se aplica doar pentru bagajele de mana;

• sa luati în bagajul de mana medicamente si substante pentru dieta, inclusiv hrana pentru copii, pentru folosinta în timpul calatoriei. Vi se va cere reteta;
• sa cumparati lichide cum ar fi bauturi sau parfumuri ori dintr-un magazin de pe un aeroport din UE, situat înainte de locul unde prezentati talonul de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o companie aeriana din UE.

Daca sunt vandute în ambalaje speciale, sigilate, nu le deschideti înainte de a vi se face controlul de securitate altfel, continutul acestora poate fi confiscat. (Daca sunteti în tranzit printr-un aeroport, nu deschideti ambalajul înainte de controlul de securitate la aeroportul de transfer, sau la ultimul, daca tranzitati mai mult decat odata).

• Este foarte important ca atunci cand faceti cumparaturi in tranzit sau la bordul avionului sa va asigurati ca respectati prevederile vamale ale aeroportului de destinatie finala. Nerespectand aceste prevederi puteti fi amendat sau judecat sau sa nu vi se permita intrarea in tara respective, iara agentia sau compania nu au nici o responsabilitate.

Daca aveti orice îndoiala, va rugam sa întrebati la compania aeriana sau la agentia de turism înaintea calatoriei.

De asemenea, va rugam sa cooperati cu personalul companiei, cat si cu cel de securitate din cadrul aeroportului.

VII. DISPOZITII FINALE

8.1. Prezentele conditii generale sunt realizate în conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA, în care Romania este parte semnatara, în conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUTIA ROMANIEI si cu reglementarile UE in vigoare.
8.2. Afisarea în agentie a prezentelor conditii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.

8.3. Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor în toate situatiile stipulate în cuprinsul lor.